Helsingin yhteisjärjestö JHL ry

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry:n yhdistyskirje 1/2019

Puheenjohtajan terveiset

Arvoisat yhdistysaktiivit!

Helsingin kaupungin organisaatiouudistus työllistää edunvalvojia edelleen ja henkilöstöpolitiikassa on parannettavaa ja kehitettävää. Uudella henkilöstöjohtajalla on merkittävä asema henkilöstöpolitiikan uudistamisessa ja hyvän henkilöstökokemuksen luomisessa.

Edunvalvonnan haasteet ovat olleet monelta osin suuria. Mielestäni me Helsingin yhteisjärjestö JHL ry:ssä emme ole pystyneet vastaamaan haasteisiin Helsingin osalta tarpeeksi hyvin. Yhteisjärjestömme toiminta tarvitsee muutosta ja sen on

Pystyttävä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin entistä paremmin. Vuosi 2019 on Helsingin yhteisjärjestössä muutoksen vuosi ja muutostyö on jo alkanut. On kuitenkin muistettava, että yksi vuosi ei riitä muutoksen aikaansaamiseksi.

Uusi suunta ja uudistumisen tie on valittu yhteisjärjestössä. Muutos tarkoittaa yhteisjärjestössämme sitä, että toimintaamme pitää eri osa-alueilla tarkastella uudestaan. Se tarkoittaa uutta tapaa toimia ja viestiä sekä rakenteiden ravistelua. Edunvalvontatyö pitää tuoda paremmin näkyväksi jäsenistölle. Yhteisjärjestön muutostyöryhmät ovat jo aloittaneet työnsä.

Yhteisjärjestön yhdistyksille lähetetään kysely ja yhdistyksen puheenjohtajia kutsutaan keskustelemaan muutoksesta. Ensimmäinen tilaisuus tähän oli Etelä-Suomen yhdistysseminaarissa Aulangolla 2.–3.3.2019.

Ensimmäinen askel viestinnän parantamiseksi on tämä yhdistyskirje. Jatkossa tulemme viestimään säännöllisesti edunvalvonnasta sekä jäseneduista. Kehitämme vähitellen erilaisia viestintätapoja ja otamme mielellämme vastaan toiveita ja palautetta tehokkaampaan viestintään.Helsingin yhteisjärjestö JHL ry on

Helsingissä toimivien 30:n JHL yhdistysten yhdistys ja tuhansien jäsenten edunvalvontaorganisaatio niin Helsingin kaupungin konserniin kuuluvien osakeyhtiöiden ja liikelaitosten osalta kuin muu kuntasektori mukaan lukien. Meillä on resurssit kunnossa, mutta on iso kysymys, miten resurssit ja osaaminen suunnataan ja hyödynnetään uudella tavalla. Haluan muistuttaa, että yhteisjärjestön ylin päättävä elin on edustajisto. Edustajiston paikkamäärä on jaettu yhdistyksen jäsenmäärään suhteutettuna. Edustajiston jäsenet on nimetty Helsingin JHL:läisissä paikallisyhdistyksissä edustamaan yhdistystään. Edustajisto on se taho, joka päättää yhteisjärjestön asioista ja tulevaisuudesta.

Helsingin yhteisjärjestöllä on jäsenistölleen tarjolla edunvalvonnan lisäksi upea Kulosaaren kartano rakennuksineen ja siihen kuuluva alue. Valitettavan vähän jäsenemme tietävät, että Kulosaaren kartanoa ja sen muita rakennuksia voi vuokrata. Lisäksi kartanon miljööhön kuuluu ainutlaatuinen ja loistava saunarakennus, johon jonotetaan mm. Helsinki Sauna Dayssa. Kartanon alueeseen kuuluu myös kesämaja-alue. JHL:läisillä jäsenillä on mahdollisuus ostaa näitä majoja. Kulosaaren kartano ja sen alue on tutustumisen arvoinen kohde ja hyvä paikka esimerkiksi yhdistyksen koulutuspäivän pitämiseen.

Kulosaaren kartanon ja Kivinokan alueelle on valmisteilla asemakaava. Suunnitelman arvioitu valmistumisaika on mahdollisesti jo ensi vuoden aikana. Sen vaikutuksista alueeseen ei vielä tiedetä. Se voi tarkoittaa myös sitä, että JHL:n olemassaolo alueella päättyy. Helsingin yhteisjärjestö pui syyskokouksessaan Kulosaaren tilannetta ja tulevaisuutta. Keskustelua käytiin monesta eri näkökulmasta ja kävimme läpi toiveita, jotka ovat nousseet JHL:läisiltä mökkiläisiltä. Edustajisto teki päätöksen lähteä kehittämään Kulosaaren kartanon aluetta JHL-kyläksi. JHL-kylän tarkoituksena on avata aluetta jäsenten suuntaan eri tavoin mm. retkien ja tapahtumien muodossa sekä lisätä alueen yhteisöllisyyttä. Lue tarkemmin suunnitteilla olevista tapahtumista Kartanolla tapahtuu -osiosta.

Muutosterveisin
Stefan Loman puheenjohtaja
Helsingin yhteisjärjestö JHL ry Helsinki 6.3.2019

Eduskuntavaalit 2019:

Kutsu suorana lähetettävään vaalikeskusteluun

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry järjestää mahdollisuuden seurata, kysyä ja kuulla helsinkiläisiä JHL:läisiä kansanedustajaehdokkaita suorassa lähetyksessä perjantaina 29.3 klo 18.00–20.00. Lähetystä voi seurata tietokoneelta tämän linkin kautta yksin tai porukan kanssa. Lähetykseen on mahdollista osallistua chatissa, josta moderaattori nostaa kommentteja ja kysymyksiä lähetykseen. Vaalikeskustelu myös tallennetaan ja sitä on mahdollista katsoa myöhemmin.
Lämmittele itsesi vaalitunnelmaan oheisella videokutsulla!

Terveiset Kansainväliseltä jaostolta!

JHL:n Helsingin yhteisjärjestön Kansainvälinen jaosto hankkii ja jakaa tietoa ay-liikkeen toiminnasta Suomen ulkopuolella. Pyrimme luomaan ja ylläpitämään suhteita ulkomaisiin julkisen alan ammattiliittoihin.

Tämän vuoden aikana tavoitteemme on solmia ystävyyssuhteita muiden pohjoismaisten pääkaupunkien välillä. Aktiivinen porukkamme on pieni ja toiminta vielä alussa. Tarvitsemme enemmän innokkaita tekijöitä laajasti koko HYJ:n yhdistyskentältä.

Tule mukaan tekemään kanssamme ay-työtä kansainvälisellä twistillä! Lisätietoa Ida Roitolta, roittoida@gmail.com

Kartanolla tapahtuu

Naurissalmen rannalla sijaitseva 200-vuotias Kulosaaren kartano on vuosisatojen aikana kätkenyt vaaleanpunaisen julkisivunsa taakse monenlaista. Päärakennuksen on suunnitellut Carl Ludvig Engel 1800-luvun alkupuolella. Kartano on toiminut muun muassa lastenkotina. Helsingin kaupungin omistukseen kartano tuli vuonna 1927 ja se on nykyisin vuokrattu Helsingin yhteisjärjestö JHL ry:lle.

- Kartano on ajan saatossa kehittynyt koko ajan enemmän vähävaraisten virkistyspaikaksi. 1950- luvun puoliväliin saakka Kivinokka oli maaseutua ja kartano oli tuolloin kalliolaisten, hermannilaisten ja vallilalaisten lähin paikka, mihin työläiset pääsivät viettämään vapaa-aikaa luonnon ääreen, kertoo Hyj:n hallituksen jäsen Kirsi Massinen.

Kartanon päärakennuksen lisäksi alueella on mm. Rengintupa, 1800-luvulta peräisin oleva Martta- talo sekä sauna. Nämä ovat vuokrattavissa yhteisjärjestön jäsenistölle etuhintaan. Yhteisjärjestön jäsenet ovat myös etusijalla tilojen vuokraajina. Katso tilojen tarkemmat esittelyt ja hinnasto https://jhlhelsinki.fi/kulosaaren-kartano/

JHL:läisten oma kylä

Kulosaaren kartanon aluetta ollaan kehittämässä jäsenten toivomuksesta yhteisöllisempään suuntaan. Tavoitteena on muodostaa alueesta JHL-kylä. Alueella tullaan järjestämään erilaisia retkiä ja tapahtumia. Kulosaaren kartanon alue on osa Kivinokan vehreää keidasta. Tämän myötä on aloitettu yhteistyö Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa. JHL-kylästä tulee juuri sellainen kuin yhteisjärjestön jäsenet haluavat ja palautteelle ja ideoille järjestetään omia tilaisuuksia.

Seuraa yhdistyskirjeitä, jotta pysyt ajan tasalla alueen tapahtumista!

 

Stefan Loman puheenjohtaja
Helsingin yhteisjärjestö JHL ry
Kuva Jaana Collanus
Kuva Jaana Collanus
Kuva Jaana Collanus